Destinationer

Polen

Polen er kendt over hele verden som et land, der I mange årtier har tilbudt fantastisk jagt og mangfoldige jagtbare vildtarter. Fra agerhønsjagt, harejagt og fasanjagt, som vi var berømt for I halvfjerdsene af forrige århundrede, til den – I takt med den voksende bestand – stadig udviklende storvildtjagt. Her kan du vælge mellem en række ædle vildtarter, såsom f. Eks. Europæisk bison, elge, som midlertidigt er underkastet et moratorium, el. Opleve en uforglemmelig kronvildtjagt. Du kan også gå efter sikahjorte – som hører under de stærkeste I europa – på de skønne revirer på elbląg højland, de stadig bedre dåhjorte, som forekommer på mange polske jagtrevirer, og råbukke, som forekommer over hele landet.

Der er også mulighed for at jagte sortvildt, herunder muflonfår, der forekommer i Sudeterne, og vildsvin, der findes over hele landet. Vi råder også over talrige rovdyrsbestande, fra bjørne og ulve, som er undergivet fuldstændig fredning, til de populære jagtbare arter, såsom: rev, mårhund, grævling, mår, mink og nogen nye migrerende arter, såsom guldsjakal og vaskebjørn.

Polens samlede areal på over 312.000 kvadratkilometer er opdelt i over 4700 jagtdistrikter, der forvaltes af jagtklubber, som hører til Den Polske Jagtforening, el. distrikter, der forvaltes af Statsskovene. Mangfoldigheden og rigdommen af de polske jagtrevirer garanterer, at du vil opleve et fantastisk eventyr og vende hjem med nogen fantastiske jagttrofæer, herunder også medaljetrofæer.

Til download

Attachments