Afryka

Afryka – Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent, o najmniejszym stopniu zurbanizowania. To miejsce, gdzie znajdują się wciąż wielkie rejony nieskażonej cywilizacją przyrody, z bogactwem flory i fauny. Na kontynencie występują różne strefy klimatyczne i determinowane przez nie środowiska przyrodnicze, od pustyń na północy i południu przez sawannę, busz, do lasów tropikalnych w centralnej Afryce. To najlepsze miejsce, w którym można doświadczyć polowania w prawdziwej dziczy-SAFARI W STYLUWIELKICH ŁOWCÓW Z POCZĄTKU XX-WIEKU.

Położenie Afryki między dwoma zwrotnikami i równikiem kształtuje różnorodne warunki sprzyjające życiu wielu gatunków zwierząt i roślin, niespotykanych nigdzie indziej. Żyją tu przedstawiciele „bigfive”, oraz „dangerous seven” a więc: słonie, nosorożce, bawoły, lwy, lamparty, gepardy, hipopotamy i krokodyle. Występują tu liczne gatunki antylop, od największych jak eland i kudu, do najmniejszych jak damara, dik-dik, oribi i suni, dzikich kotów takich jak: cywety, żenety i serwale oraz trzy podgatunki dzikich świń: guziec, świnia buszowa oraz brodata świnia rzeczna. W zależności od kraju, polowanie odbywać się może na nieogrodzonych, otwartych całkowicie, dzikich terenach, na otwartych koncesjach zarządzanych przez państwo, rezerwatach, lub na prywatnych farmach łowieckich. Wybór kraju determinuje również warunki pogodowe od suchego klimatu Namibii po subtropikalny Mozambiku. Kalendarz polowań uzależniony jest od miejsca, które wybieramy jako cel podróży łowieckiej.